Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miniaturka z planem

A01. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Radomia w obrębie ulic:AL. GRZECZNAROWSKIEGO, NIEMCEWICZA, JARZYNOWEJ, BIAŁEJ


Miniaturka z planem

A02. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Radomia w obrębie ulic:KOLEJOWEJ, STAROOPATOWSKIEJ, POZNAŃSKIEJ i proj. ŚLĄSKĄ


Miniaturka z planem

A03. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Radomia w obrębie ulic:WARSZAWSKIEJ, ŻÓŁKIEWSKIEGO, PUŁASKIEGO


Miniaturka z planem

A04. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „RYBNA”


Miniaturka z planem

A05. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „ŻAKOWICE”


Miniaturka z planem

A06. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WITOLDA – KILIŃSKIEGO”


Miniaturka z planem

A07. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „PLAC JAGIELLOŃSKI”


Miniaturka z planem

A08. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: PÓŁNOCNA, LESIOWSKA, ZUBRZYCKIEGO


Miniaturka z planem

A09. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „DZIERZKOWSKA”


Miniaturka z planem

A10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „ZWOLIŃSKIEGO”


Miniaturka z planem

A11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „LEŚNICZÓWKA”


Miniaturka z planem

A12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „KASZTELAŃSKA – ORKANA”


Miniaturka z planem

A13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: IDALIŃSKA, BIAŁA, SŁOWACKIEGO, GAŁCZYŃSKIEGO, WYŚCIGOWA, RZESZOWSKA


Miniaturka z planem

A14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „KRZEWIEŃ”


Miniaturka z planem

A15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „SŁOWACKIEGO 346”


Miniaturka z planem

A16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „Dz. nr 42 ul. ŁĄCZNA”


Miniaturka z planem

A17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „JANISZPOLSKA”


Miniaturka z planem

A18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „Dz. nr 3/2 i 1/2 przy ul. WITOSA”


Miniaturka z planem

A19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „DZIERZKÓW”


Miniaturka z planem

A20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – teren przy ul. STAROWIEJSKIEJ


Miniaturka z planem

A21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „SKRAJNA – BULWAROWA”


Miniaturka z planem

A22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 112/31 przy ul. WIERTNICZEJ


Miniaturka z planem

A23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „ZŁOTA”


Miniaturka z planem

A24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „RWAŃSKA”


Miniaturka z planem

A25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „GRODZKA”


Miniaturka z planem

A26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „GODÓW – MALCZEW” I ETAP


Miniaturka z planem

A27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:„KASZTELAŃSKA – ORKANA” /zmiana fragmentu planu/


Miniaturka z planem

A28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „SITA” Radom Sp. z o.o. ul. WITOSA 76 w Radomiu


Miniaturka z planem

A29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: MALCZEWSKIEGO- KILIŃSKIEGO -NIEDZIAŁKOWSKIEGO-ŻEROMSKIEGO (zmiana fragmentu planu „Witolda Kilińskiego” dla dz. nr 95/1, 95/2)


Miniaturka z planem

A30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „CHABROWA”


Miniaturka z planem

A31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą : KOZIENICKĄ , Al. WOJSKA POLSKIEGO i TORAMI PKP – I ETAP


Miniaturka z planem

A32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą : KOZIENICKĄ , Al. WOJSKA POLSKIEGO i TORAMI PKP – II ETAP


Miniaturka z planem

A33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr : 17/2, 17/3,17/5, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14 położonych przy ulicy HODOWLANEJ i KIELECKIEJ w Radomiu


Miniaturka z planem

A34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : SŁOWACKIEGO, 25-go CZERWCA, ŻEROMSKIEGO i torów PKP od strony Wschodniej w Radomiu (zmiana fragmentu m.p.z.p. „DZIERZKOWSKA”)


Miniaturka z planem

A35. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : STRUGA, MALCZEWSKIEGO, CHROBREGO ORAZ POTOKU PÓŁNOCNEGO – „CENTRUM PÓŁNOC”. / zmiana planu uchwalonego w 2000 r./


Miniaturka z planem

A35. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : STRUGA, MALCZEWSKIEGO, CHROBREGO ORAZ POTOKU PÓŁNOCNEGO – „CENTRUM PÓŁNOC”. /zmiana planu uchwalonego w 2006 r./


Miniaturka z planem

A36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek : 152/6, 152/7, 153/1, 153/2, 154/3, 154/5, 154/11, 154/12, 154/13, 154/16, 154/17, 154/18, 154/19, 154/20, 155/12, 155/13, 1565/14, 155/17 położonych przy ulicy : AL. GRZECZNAROWSKIEGO, BIAŁEJ, JARZYNOWEJ w Radomiu./zmiana m.p.z.p. terenu w obrębie ulic : Al. Grzecznarowskiego, Niemcewicza, Jarzynowej, Białej w Radomiu


Miniaturka z planem

A37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KOREJ” obejmujący teren położony w rejonie ulic: WERNERA, SZARYCH SZEREGÓW, WARSZAWSKIEJ


Miniaturka z planem

A38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki nr 11/1, 11/2 przy ulicy Malczewskiego – „RESURSA OBYWATELSKA”. /zmiana m.p.z.p. „Plac Jagielloński”


Miniaturka z planem

A39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ograniczony ulicami: 11-go LISTOPADA, STRUGA, ZBROWSKIEGO


Miniaturka z planem

A40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „SZEWSKA”


Miniaturka z planem

A41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zbrowskiego, Chrobrego, Terenowej, Hallera – „PARK GOŁĘBIÓW”


Miniaturka z planem

A42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru – ogródków działkowych położonych przy ul. WARSZAWSKIEJ i WINCENTEGO WITOSA


Miniaturka z planem

A43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar pomiędzy ulicą Warszawską i rz. Mleczną – „ TOR KARTINGOWY”


Miniaturka z planem

A44. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic : Armii Krajowej, Witkacego, Godowskiej i Wiejskiej w Radomiu – „GODÓW – MALCZEW”


Miniaturka z planem

A45. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic : Słowackiego, 25 Czerwca, Żeromskiego i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu. – „DZIERZKOWSKA”


Miniaturka z planem

A46. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym przy ulicy Słowackiego 346 w Radomiu. – „SŁOWACKIEGO 346”


Miniaturka z planem

A47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie lotniska RADOM – SADKÓW


Miniaturka z planem

A48. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic : Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej, Kaszubskiej – Osiedla „DZIERZKÓW”


Miniaturka z planem

A49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „POŁUDNIE – I ETAP ”


Miniaturka z planem

A50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia dla obszaru w rejonie zalewu Borki przy ul.Maratońskiej, Bulwarowej, Kosowskiej, Suchej zwanego – „ZALEW BORKI”


Miniaturka z planem

A51. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Płn. -„CENTRUM PÓŁNOC”. /zmiana planu uchwalonego w 2006 r.


Miniaturka z planem

A52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic :– Warsztatowej, Wierzbickiej, granicą m. Radomia – „POTOKOWA – I ETAP ”


Miniaturka z planem

A53. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KASZTELAŃSKA – ORKANA” /z 2006 r./


Miniaturka z planem

A54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „SZWARLIKOWSKA” na obszarze położonym w rejonie ulic : Szpitalnej, Esterki, Szwarlikowskiej, Reja, Ronda Mireckiego – Okulickiego – Placu Ks. Romana Kotlarza w Radomiu


Miniaturka z planem

A55. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ WITOLDA – KILIŃSKIEGO”– przyjętego Uchwałą Nr 260/2000 z dnia 20.03.2000 r. zmienionego Uchwałą Nr 826/2006 z dnia 29.05.2006 r. – ETAP I


Miniaturka z planem

A56. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LEŚNICZÓWKA” w Radomiu Uchwalonego Uchwałą Nr 363/2000 z dnia 21.08.2000 r.


Miniaturka z planem

A57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wsch. granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego.


Miniaturka z planem

A58. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Płn. -„CENTRUM PÓŁNOC”. /zmiana planu uchwalonego w 2012 r./


Miniaturka z planem

A59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „BERNARDYNI”


Miniaturka z planem

A60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „KOZIENICKA – CMENTARZ – ETAP I ”


Miniaturka z planem

A61. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Żółkiewskiego, Mieszka I, Perzanowskiej, terenem PKP, Energetyków – „BRZUSTÓWKA – ETAP I ”


Miniaturka z planem

A62. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między miejską obwodnicą południową a terenami PKP w Radomiu „DZIELNICA PRZEMYSŁOWA”


Miniaturka z planem

A63. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „LUBELSKA”


Miniaturka z planem

A64. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „GOŁĘBIOWSKA”


Miniaturka z planem

A65. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kieleckiej, Skrajnej, Bulwarowej, Pośredniej, Suchej, rz. Mleczną – „WOŚNICKA – I ETAP ”


Miniaturka z planem

A66. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina rz. Mlecznej – ALEKSANDROWICZA – ETAP I”


Miniaturka z planem

A67. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasztelańska, Orkana


A68. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego


Miniaturka z planem

A69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała – Etap I”


Miniaturka z planem

A70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO”