Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A03 03. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Radomia w rejonie ulic: WARSZAWSKIEJ, ŻÓŁKIEWSKIEGO i PUŁASKIEGO
Uchwała: Uchwała Nr 532/97 Rady Miejskiej w Radomiu z 27.11.1997 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 2/98 z 30.01.1998 r. poz. 11
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)