Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A04 04. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy UL. CZARNIECKIEGO, RZEKĄ MLECZNĄ i terenami leżącymi po południowej stronie UL. RYBNEJ
Uchwała: Uchwała Nr 46/1999 Rady Miejskiej w Radomiu z 15.02.1999 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 9 z 30.03.1999 r. poz. 84
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)