Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A07 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „PLAC JAGIELLOŃSKI”
Uchwała: Uchwała Nr 262/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z 20.03.2000 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 46/2000 z 26.04.2000 r. poz. 465
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)