Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A09 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „DZIERZKOWSKA”
Uchwała: Uchwała Nr 354/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03.07.2000 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 90 z dnia 14.08.2000 r. poz. 897
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)