Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „KASZTELAŃSKA – ORKANA”
Uchwała: Uchwała Nr 549/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2001 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 108 z 28.05.2001 r. poz. 1385
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)