Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: IDALIŃSKA, BIAŁA, SŁOWACKIEGO, GAŁCZYŃSKIEGO, WYŚCIGOWA, RZESZOWSKA
Uchwała: Uchwała Nr 587/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.06.2001 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 168 z 14.08.2001 r. poz. 2627
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)