Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A16 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr geod. 42 przy UL. ŁĄCZNEJ w Radomiu
Uchwała: Uchwała Nr 697/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.02.2002 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 73 z 19.03.2002 r. poz. 1490
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)