Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „JANISZPOLSKA”
Uchwała: Uchwała Nr 730/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.04.2002 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 129 z 18.05.2002 r. poz. 2924
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)