Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A20 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 12/10, 13/21 i 13/9 przy UL. STAROWIEJSKIEJ w Radomiu
Uchwała: Uchwała Nr 786/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.08.2002 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 238 z 09.09.2002 r. poz. 6102
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)