Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „ZŁOTA”
Uchwała: Uchwała Nr 235/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.09.2003 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 256 z 03.10.2003 r. poz. 6762
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)