Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „RWAŃSKA”
Uchwała: Uchwała Nr 459/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05.07.2004 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 192 z 02.08.2004 r. poz. 5071
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)