Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A26 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „GODÓW – MALCZEW” I ETAP
Etap: 1
Uchwała: Uchwała Nr 484/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z 13.09.2004 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 248 z 28.09.2004 r. poz. 667
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)