Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A26 26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w południowej części Radomia w obrębie UL. ARMII KRAJOWEJ, WITKACEGO, GODOWSKIEJ, WIEJSKIEJ (plan „GODÓW-MALCZEW”)
Etap: 1
Uchwała: Uchwała Nr 484/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z 13.09.2004 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 248 z 28.09.2004 r. poz. 667
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)