Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A27 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:„KASZTELAŃSKA – ORKANA” /zmiana fragmentu planu/
Uchwała: Uchwała Nr 768/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2006 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 65 z –4.04.2006 r. poz. 2131
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)