Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A29 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: MALCZEWSKIEGO- KILIŃSKIEGO -NIEDZIAŁKOWSKIEGO-ŻEROMSKIEGO (zmiana fragmentu planu „Witolda Kilińskiego” dla dz. nr 95/1, 95/2)
Uchwała: Uchwała Nr 826/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.05.2006 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 133 z 12.07.2006 r. poz. 4377
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)