Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A34 34. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Radomia w rejonie ulic: SŁOWACKIEGO, 25 CZERWCA, ŻEROMSKIEGO i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu (zmiana nr 1 cz. planu „SŁOWACKIEGO, 25 CZERWCA, ŻEROMSKIEGO”)
Uchwała: Uchwała Nr 893/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 218 z 26.10.2006 r. poz. 8217
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)