Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A34 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : SŁOWACKIEGO, 25-go CZERWCA, ŻEROMSKIEGO i torów PKP od strony Wschodniej w Radomiu (zmiana fragmentu m.p.z.p. „DZIERZKOWSKA”)
Uchwała: Uchwała Nr 893/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 218 z 26.10.2006 r. poz. 8217
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)