Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A35 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : STRUGA, MALCZEWSKIEGO, CHROBREGO ORAZ POTOKU PÓŁNOCNEGO – „CENTRUM PÓŁNOC”. / zmiana planu uchwalonego w 2000 r./
Uchwała: Uchwała Nr 895/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 218 z 26.10.2006 r., poz. 8218
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

A35
Uchwała: Uchwała Nr 906/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.10.2006 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 223 z 03.11.2006 r. poz. 8388
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

A35 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : STRUGA, MALCZEWSKIEGO, CHROBREGO ORAZ POTOKU PÓŁNOCNEGO – „CENTRUM PÓŁNOC”. /zmiana planu uchwalonego w 2006 r./
Uchwała: Uchwała Nr 317/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.03.2012 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 04.04.2012 r. poz. 3089
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)