Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A36 36. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Radomia w obrębie ulic: AL. GRZECZNAROWSKIEGO, NIEMCEWICZA, JARZYNOWEJ i BIAŁEJ
Uchwała: Uchwała Nr 248/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 17.12.2007 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 265 z 20.12.2007 r. poz. 9114
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)