Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A36 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek : 152/6, 152/7, 153/1, 153/2, 154/3, 154/5, 154/11, 154/12, 154/13, 154/16, 154/17, 154/18, 154/19, 154/20, 155/12, 155/13, 1565/14, 155/17 położonych przy ulicy : AL. GRZECZNAROWSKIEGO, BIAŁEJ, JARZYNOWEJ w Radomiu./zmiana m.p.z.p. terenu w obrębie ulic : Al. Grzecznarowskiego, Niemcewicza, Jarzynowej, Białej w Radomiu
Uchwała: Uchwała Nr 248/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 17.12.2007 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 265 z 20.12.2007 r. poz. 9114
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)