Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A38 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki nr 11/1, 11/2 przy ulicy Malczewskiego – „RESURSA OBYWATELSKA”. /zmiana m.p.z.p. „Plac Jagielloński”
Uchwała: Uchwała Nr 383/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.09.2008 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 197 z 20.11.2008 r. poz. 7305
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)