Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A40 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „SZEWSKA”
Uchwała: Uchwała Nr 668/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z 25.01.2010 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 31 z 12.02.2010 r. poz. 7
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)