Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A41 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zbrowskiego, Chrobrego, Terenowej, Hallera – „PARK GOŁĘBIÓW”
Uchwała: Uchwała Nr 667/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z 25.01.2010 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 31 z 12.02.2010 r. poz. 46
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)