Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A45 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic : Słowackiego, 25 Czerwca, Żeromskiego i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu. – „DZIERZKOWSKA”
Uchwała: Uchwała Nr 72/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 28.02.2011 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 37 z 16.03.2011 r. poz. 1235
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)