Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A47 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie lotniska RADOM – SADKÓW
Uchwała: Uchwała Nr 120/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.05.2011 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 113 z 29.06.2011 r. poz. 3586
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)