Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A48 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic : Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej, Kaszubskiej – Osiedla „DZIERZKÓW”
Uchwała: Uchwała Nr 193/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 26.09.2011 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 180 z dnia 03.10.2011 r. poz. 5562
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)