Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A49 49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POŁUDNIE – etap I”
Etap: 1
Uchwała: Uchwała Nr 290/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z 27.02.2012 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 08.03.2012 r. poz. 2366
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)