Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A52 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic :– Warsztatowej, Wierzbickiej, granicą m. Radomia – „POTOKOWA – I ETAP ”
Etap: 1
Uchwała: Uchwała Nr 331/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z 28.05.2012 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 06.06.2012 r. poz. 4596
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)