Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A54 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „SZWARLIKOWSKA” na obszarze położonym w rejonie ulic : Szpitalnej, Esterki, Szwarlikowskiej, Reja, Ronda Mireckiego – Okulickiego – Placu Ks. Romana Kotlarza w Radomiu
Uchwała: Uchwała Nr 381/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z 27.08.2012 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 04.09.2012 r. poz. 6119
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)