Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A55 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ WITOLDA – KILIŃSKIEGO”– przyjętego Uchwałą Nr 260/2000 z dnia 20.03.2000 r. zmienionego Uchwałą Nr 826/2006 z dnia 29.05.2006 r. – ETAP I
Etap: 1
Uchwała: Uchwała Nr 488/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z 25.02.2013 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 14.03.2013 r. poz. 3025
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)