Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A55 55. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WITOLDA – KILIŃSKIEGO” – etap I (zmiana cz. planu „WITOLDA – KILIŃSKIEGO”)
Etap: 1
Uchwała: Uchwała Nr 488/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z 25.02.2013 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 14.03.2013 r. poz. 3025
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)