Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A56 56. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LEŚNICZÓWKA” w Radomiu (zmiana cz. planu „LEŚNICZÓWKA”)
Uchwała: Uchwała nr 487/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.02.2013 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 14.03.2013 r. poz. 3024
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)