Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A57 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wsch. granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego.
Uchwała: Uchwała Nr 535/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z 06.05.2013 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 17.05.2013 r. poz. 5630
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)