Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A58 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Płn. -„CENTRUM PÓŁNOC”. /zmiana planu uchwalonego w 2012 r./
Uchwała: Uchwała Nr 604/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.09. 2013 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 08.10.2013 r. poz. 9978
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)