Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A59 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „BERNARDYNI”
Uchwała: Uchwała Nr 616/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z 04.11.2013r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 12.11.2013 r. poz. 11674
Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)