Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A61 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Żółkiewskiego, Mieszka I, Perzanowskiej, terenem PKP, Energetyków – „BRZUSTÓWKA – ETAP I ”
Etap: 1
Uchwała: Uchwała Nr 681/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z 17.03.2014 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 20.03.2014 r. poz. 2879
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

  Wyrok WSA w Warszawie – VIII SA/Wa 887/14