Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A62 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między miejską obwodnicą południową a terenami PKP w Radomiu „DZIELNICA PRZEMYSŁOWA”
Uchwała: Uchwała 712/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z 28.04.2014 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 05.05.2014 r. poz. 4534
Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)