Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A65 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kieleckiej, Skrajnej, Bulwarowej, Pośredniej, Suchej, rz. Mleczną – „WOŚNICKA – I ETAP ”
Etap: 1
Uchwała: Uchwała Nr 86 /2015 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.03.2015 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 12.05.2015 r. poz. 4395
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)