Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A65 65. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren pomiędzy ulicami: Kielecką, Skrajną, Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, Suchą i rzeką Mleczną „WOŚNICKA – etap I”
Etap: 1
Uchwała: Uchwała Nr 86/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.03.2015 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 12.05.2015 r. poz. 4395
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)