Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A67 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasztelańska, Orkana
Uchwała: Uchwała Nr 349/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.08.2016 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 7.09.2016 r. poz. 2016.7844
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)