Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A68 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego
Uchwała: Uchwała Nr 350/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.08.2016 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 7.09.2016 r. poz. 2016.7845