Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A69 69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „GRZECZNAROWSKIEGO-NIEMCEWICZA-JARZYNOWA-BIAŁA – etap I”
Etap: 1
Uchwała: Uchwała Nr 468/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z 24.04.2017 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 27.04.2017 r. poz. 4237
Uwagi: rozstrzygnięcie nadzorcze
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

  Rozstrzygnięcie nadzorcze