Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P03. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „KIELECKA-HODOWLANA” – dz. nr 25/1, 25/3


P12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dz. Nr od 15 do 39, od 40 do 45i 22, 104, od 24 do 39 oraz 1, 2, 3 przy ul. ENERGETYKÓW


P14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – obszar DOLINY RZEKI MLECZNEJ w granicach administra-cyjnych miasta Radomia


P23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dla obszaru ograniczonego ulicą MALENICKĄ, granicą adm. miasta, ul. GROTA ROWECKIEGO, ul. Słowackiego i. ul. Tęczową


P24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dla obszaru ograniczonego ul. ŻÓŁKIEWSKIEO, ul. ENER-GETYKÓW i torami PKP


P30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „RYNEK”


P33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „ŻYTNIA”


P44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie terenów kolejowych oraz ulic : Planty, Traugutta, Prażmowskiego, Grzecznarowskiego i Kościuszki w Radomiu – „DWORZEC KOLEJOWY”


P45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podwalnej, Wałowej, Lekarskiej, Tochtermana, Traugutta, Narutowicza w Radomiu – „NARUTOWICZA”


P46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Narutowicza,Traugutta, Planty, Ks. Sedlaka w Radomiu – „PLANTY”


P47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Traugutta, Mickiewicza, 25-go Czerwca, granicą m.p.z.p. „Dworzec Kolejowy” – „WARYŃSKIEGO”


P53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Perzanowskiej, Mieszka I, granicą działek prywatnych, granicą m.p.z.p. „Rzeka Mleczna”, „Krzewień”, terenem PKP –„HUTA JÓZEFOWSKA”


P55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Północnej, Zubrzyckiego, Rodziny Ziętalów – „PÓŁNOCNA”


P56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stara Wola Gołębiowska, Potkańskiego, Kozienickiej, Północnej, terenem PKP – „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA”


P57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stara Wola Gołębiowska,terenu PKP, m.p.z.p.”Energetyków”, Nowa Wola Gołębiowska, Potkańskiego – „ELEKTROCIEPŁOWNIA”


P58. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kozienickiej, Potkańskiego, Podleśnej, dawnego Potoku Mnich – „RAJEC PODUCHOWNY 1”


P59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Potkańskiego, granicą m. Radomia, dawnego Potoku Mnich, Podleśną – „RAJEC PODUCHOWNY 2”


P60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kozienickiej, dawnego Potoku Mnich, granicą m. Radomia – „RAJEC PODUCHOWNY 3”


P64. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ograniczony od strony półn.- zach. i pół. – wsch. terenami zielonymi i leśnymi, od strony płd. – wsch.ul. Czarnieckiego, od strony płd. – zach. ul. Folwarczną – „KONIÓWKA”


P68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ograniczony ulicami: : 11- Listopada, Struga i Zbrowskiego – „RADOMIAK”


P71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARY OGRÓD”


P72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Źółkiewskiego, Mieszka I, Perzanowskiej, terenem PKP, Energetyków – „BRZUSTÓWKA – II ETAP ”


P73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA KOSÓWKI II”


P74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RADIOSTACJA” na obszarze płożonym przy ulicy Przytyckiej w Radomiu


P83. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rzeki Mlecznej zw. „PIOTRÓWKA” położonego w rejonie ul. Maratońskiej, ul. Garbarskiej, ul. Mlecznej, ul. Odrzańskiej, ul. Okulickiego, płn. – wsch. Granicą terenów nie zabudowanych wzdłuż rzeki Mlecznej, ul. Dębową


P85. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą KOZIENICKĄ, AL. WOJSKA POLSKIEGO i TORAMI PKP – III ETAP


P86. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzbickiej, Gębarzewskiej, terenem PKP, granicą m. Radomia – „POŁUDNIE – II ETAP ”


P87. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Warsztatowej, Wierzbickiej,granicą m. Radomia – „POTOKOWA – II ETAP ”


P89. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WOŚNIKI”


P93. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIERZBICKA”


P93. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIERZBICKA”


P93. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIERZBICKA”


P93. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIERZBICKA”


P95. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – MALCZEW”


P96. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIEJSKA”


P97. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POTKANÓW”


P98. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina rz. Mlecznej – ALEKSANDROWICZA ETAP II”


P100. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KILIŃSKIEGO”


P101. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –„KOZIENICKA – CMENTARZ – ETAP II ”


P102. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia – „OSIEDLE XV LECIA”


P103. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „REJA, MIRECKIEGO, WERNERA, MALCZEWSKIEGO”


P104. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „GRZECZNAROWSKIEGO – NIEMCEWICZA – JARZYNOWA – BIAŁA”’


P105. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Pileckiego,Kelles-Krauza i Placu Jagiellońskiego zwanego „PLAC JAGIELLOŃSKI II”


P106. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „LOTNISKO”


P107. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RYBNA-CZARNIECKIEGO-WARSZAWSKA”