Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P03 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „KIELECKA-HODOWLANA” – dz. nr 25/1, 25/3
Uchwała: Uchwała Nr 769/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z 01.07.2002 r.
P03
Uchwała: Uchwała Nr 512/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z 08.11.2004 r. (uchwała zmieniająca)