Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P03 P03. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Radomia na obszarze położonym przy UL. KIELECKIEJ I HODOWLANEJ w Radomiu (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 769/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z 01.07.2002 r.
P03
Uchwała: Uchwała Nr 512/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z 08.11.2004 r. (uchwała zmieniająca)