Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P100 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KILIŃSKIEGO”
Uchwała: Uchwała Nr 486/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z 13.09.2004 r. /uchw. uchylona/
P100
Uchwała: Uchwała Nr 359/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z 22.06.2012 r. /uchw. uchylona/
P100
Uchwała: Uchwała Nr 605 /2013 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.09.2013 r.