Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P101 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –„KOZIENICKA – CMENTARZ – ETAP II ”
Uchwała: Uchwała Nr 229/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 26.11.2007 r. /uchw. uchylona/
P101
Uchwała: Uchwała Nr 526/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z 22.04.2013 r.