Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P101 P101. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KOZIENICKA – CMENTARZ” – etap II (PROJEKT)
Etap: 2
Uchwała: Uchwała Nr 526/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z 22.04.2013 r.