Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P102 P102. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Radomia „OSIEDLE XV-LECIA” (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała nr 686/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014 r.