Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P102 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia – „OSIEDLE XV LECIA”
Uchwała: Uchwała Nr 686/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z 17.03.2014 r.