Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P103 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „REJA, MIRECKIEGO, WERNERA, MALCZEWSKIEGO”
Uchwała: Uchwała Nr 106/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r. /uchw. uchylona/
P103
Uchwała: Uchwała Nr 685/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z 17.03.2014 r.