Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P103 P103. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: REJA, MIRECKIEGO, WERNERA, MALCZEWSKIEGO (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 685/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z 17.03.2014 r.