Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P104 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „GRZECZNAROWSKIEGO – NIEMCEWICZA – JARZYNOWA – BIAŁA”’
Uchwała: Uchwała Nr 684/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z 17.03.2014 r.
P104
Uchwała: Uchwała Nr 87/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z 17.03.2015 r. (uchwała zmieniająca)