Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P104 P104. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „GRZECZNAROWSKIEGO-NIEMCEWICZA-JARZYNOWA-BIAŁA” – etap II (PROJEKT)
Etap: 2
Uchwała: Uchwała nr 684/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014 r.
P104
Uchwała: Uchwała nr 87/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2015 r. (uchwała zmieniająca)
P104
Uchwała: Uchwała nr 448/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.03.2017 r. (uchwała zmieniająca)