Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P105 P105. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Radomia „PLAC JAGIELLOŃSKI II” (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 776/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z 25.08.2014 r.
P105
Uchwała: Uchwała Nr 793/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z 06.10.2014 r. (uchwała zmieniająca)