Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P105 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Pileckiego,Kelles-Krauza i Placu Jagiellońskiego zwanego „PLAC JAGIELLOŃSKI II”
Uchwała: Uchwała Nr 776/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z 25.08.2014 r.
P105
Uchwała: Uchwała Nr 793/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z 06.10.2014 r.