Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P106 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „LOTNISKO”
Uchwała: Uchwała Nr 794/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z 06.10.2014 r.