Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P106 P106. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren cywilnego Portu Lotniczego Radom-Sadków, tereny usługowo-produkcyjne i usługowe zlokalizowane wzdłuż Al. Wojska Polskiego oraz teren proj. węzła drogowego Al. Wojska Polskiego i proj. drogi krajowej nr 9, zlokalizowane w obrębach geod.: 0031 Dzierzków 1, 0032 Dzierzków 2, 0110 Długojów (plan „LOTNISKO”) (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała nr 794/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 06.10.2014 r.