Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P107 P107. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RYBNA-CZARNIECKIEGO-WARSZAWSKA” (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała nr 311/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.05.2016 r