Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P107 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RYBNA-CZARNIECKIEGO-WARSZAWSKA”
Uchwała: Uchwała Nr 311/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.05.2016 r.