Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dz. Nr od 15 do 39, od 40 do 45i 22, 104, od 24 do 39 oraz 1, 2, 3 przy ul. ENERGETYKÓW
Uchwała: Uchwała Nr 48/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z 16.12.2002 r.