Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P12 P12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr geod. od 15 do 39 i od 40 do 45 (obr. geod. Nowa Wola Gołębiowska, ark. 220) i 22, 104, od 24 do 39 (obr. geod. XXX, ark. 223) oraz 1, 2, 3 (obr. geod. Nowa Wola Gołębiowska, ark. 221) przy UL. ENERGETYKÓW w Radomiu (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała nr 48/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.12.2002 r.