Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P14 P14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru DOLINY RZEKI MLECZNEJ W GRANICACH ADM. MIASTA, przeznaczonego w planie miasta pod funkcję terenów zielonych otwartych (OTD) (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała nr 60/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.12.2002 r.
P14
Uchwała: Uchwała nr 323/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2003 r. (uchwała zmieniająca)
P14
Uchwała: Uchwała nr 451/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009 r. (uchwała zmieniająca)
P14
Uchwała: Uchwała nr 515/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009 r. (uchwała zmieniająca)
P14
Uchwała: Uchwała nr 573/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.06.2009 r. (uchwała zmieniająca)
P14
Uchwała: Uchwała nr 189/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.09.2011 r. (uchwała zmieniająca)