Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – obszar DOLINY RZEKI MLECZNEJ w granicach administra-cyjnych miasta Radomia
Uchwała: Uchwała Nr 60/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.12.2002 r.
P14
Uchwała: Uchwała Nr 189/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 26.09.2011 r.