Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P14 P14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru DOLINY RZEKI MLECZNEJ W GRANICACH ADM. MIASTA, przeznaczonego w planie miasta pod funkcję terenów zielonych otwartych (OTD) (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 60/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.12.2002 r.
P14
Uchwała: Uchwała Nr 189/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 26.09.2011 r. (uchwała zmieniająca)